Efekty zewnętrzne - strona 19

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 2604

, a ich powszechna dostępność może przyczynić się do powstania pozytywnych efektów zewnętrznych. 2. Rodzaje podatków...

Monopol - cechy charakterystyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1540

mogą być usuwane przez ekonomiczną interwencję państwa. Aby wyeliminować niekorzystne efekty zewnętrzne, produkcja...

Infrastruktura społeczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2170

z uwagi na to, że jest on źródłem efektów zewnętrznych ważnych zarówno dla układów gospodarczych...

Podstawowe zagadnienia ekonomiczne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Porębski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3318

na dane dobro) moŜe się zmienić w zaleŜności od zachowania się innych konsumentów (tzw. Efekty zewnętrzne...

Mierniki działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1295

. efekty zewnętrzne, czyli to jak gospodarka wpływa na środowisko. One również nie są odzwierciedlone...

Teoria optimum konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1169

niefunkcjonalny - wynika z oddziaływania tzw. efektów zewnętrznych: owczego pędu, snobizmu, Veblena, Popyt...

Gospodarka pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 4886

narynku i ułatwia pozyskiwanie źródeł finansowania działalności. Do efektów zewnętrznych należy zaliczyć...

Wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Rynek Unii Europejskiej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1589

koncentracji przestrzennej, efekt restrukturyzacji, efekty dynamiczne(korzyści jakościowe) oraz efekty...