Efekt substytucyjny - strona 11

Mechanizm rynkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1743

któregoś z pozacenowych czynników (od 2 do 6) powoduje przesunięcie krzywej popytu. Efekt substytucyjny...

Zagadanienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2149

cechy (np. założenia) spośród wielu charakterystycznych dla klasycznego rynku pracy (nie pisać o efekcie...

Teoria konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2366

Hicksa? Wskaż: całkowity efekt zmiany ceny, efekt dochodowy oraz efekt substytucyjny. Jakim dobrem...

Capacity building- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

, dochodowe i krzyżowe głównie efekty dochodowy, słaby efekt substytucyjny, czyli zasada „podaj dalej” Wpływ...

Popytowa strona rynku - Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2289

POPYT Dotychczas analizowaliśmy popyt rynkowy na konkretny towar lub usługę. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że popyt rynkowy jest zbiorem zapotrzebowania wszystkich pojedynczych konsumentów. Można więc stwierdzić, że popyt rynkowy na dany towar jest sumą popytów indywidualnych ,czyli su...