Efekt brzegowy - strona 31

Sposób Clebscha - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Wacław Zakrzewski
  • Mechanika budowli
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1841

do obliczenia osi ugięcia belki. - warunki brzegowe (w celu wyznaczenia stałych całkowania . 2. -q q a a Rys...

Radialna funkcja rozkładu

  • Politechnika Gdańska
  • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1680

, z odległością, ale powtarzających się Periodyczne warunki brzegowe Układ objętościowy -> n2(x1,y,z1,x2,y2,z2=n2...

Kultura Lateńska - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Anna Szczerba
  • Historia archeologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

pięciu domów tam, gdzie w starożytności znajdowała się linia brzegowa. Oprócz drewnianych przedmiotów...