Efekt brzegowy - strona 20

Savannah - USA (Georgia)

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

brzegową, pierwszy ląd na radarze widzimy w odległości ok. 30 Nm od brzegu. Po wzięciu pilota na burtę...

Procesor wspornika - opis i budowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

(tu grubość tarczy). Zdefiniujemy warunki brzegowe czyli podpory oraz obciążenie. 5. Jednym z istotniejszych...

Polityka przestrzenna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

publicznych w tym listę inwestycji celu publicznego, - ich niezbędne (brzegowe) parametry związane m.in...

Żebra - omówienie i charakterystyka

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Stanisław Lamperski
 • Przenoszenie ciepła
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1603

brzegowych: x = 0; γ = γ1 x = δ; γ = γ2 Podstawiając stałe do równania otrzymamy równanie rozkładu temperatur...

Wszystko o pływach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1554

(kulminacja dolna). Wody te podzielone byłyby dwiema wodami niskimi; w efekcie przez określony punkt na kuli...

Marksizm po śmierci Marksa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

teorię dziejów jako „filozofię praktykiʺ, podkreślając tym samym, że dzieje są produktem ludzi, efektem...