Dzielnicowy - strona 18

Monarchia stanowa

Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610

(nie potrzebowały zatwierdzenia królewskiego). Prawo dzielnicowego Mazowsza - statuty książąt mazowieckich...

Lata odwilży - wykład, 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

w Dzielnicowym Domu Kultury na Rynku Starego Miasta. Klub Gromadzina dyskusjach partyjna i bezpartyjną młodzież...

Polskie ruchy masowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

został w dziennik o nakładzie 8 tys. egzemplarzy. 29 maja - bojówka ONR ostrzelała lokal Komitetu Dzielnicowego PPS...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

. wywodził się z sądu monarszego wiecowego (doba rozbicia dzielnicowego) i przez to miał status sądu...

Wprowadzenie do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

dzielnicowe -prace nad opracowaniem jednolitego Kodeksu cywilnego przerwał wybuch II wojny światowej 2) Okres...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2037

(alienatio - sprzedanie, oddanie) - zjednoczenie monarchii wczesnośredniowiecznej i rozbicie dzielnicowe...

Historia Instytucji Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ireneusz Ciosek
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5054

czasie rozbicia dzielnicowego Na ośmiu władców polskich w latach 963-1146 koronowało się trzech: - 1025 r...

Dyplomatyka, heraldyka, paleografia, sfragistyka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4375

Heraldyka Pojęcie i zakres heraldyki Nazwa wywodzi się od słowa herold, określającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. Ta z kolei wywodzi się ze starogermańskiego hariowisus, hariowaldus, tj. ten, który zna się, rozpoznaje opiekuńcze bóstwa rodowe,...