Dzień bilansowy - strona 9

Majątek i źródła jego pochodzenia

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

poprzedzający dzień postawienia jednostki stan upadłości lub likwidacji Na inny dzień bilansowy określany...

Rachunkowość finansowa 12

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Urszula Kierczyńska
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

w tej samej wysokości, na podstawie otrzymanej faktury. Cena sprzedaży netto to możliwa do uzyskania na dzień...

Aktywa finansowe - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1295

wyjaśnione Różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy: Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Obrót...

Pasywa - omówienie zagadnień

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
  • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

długoterminowe- wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego) Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu...