Dzień bilansowy - strona 8

Zmiany w bilansie

 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2023

zasady wyceny aktywów i pasywów. 1.Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy...

Rachunkowość - test B

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1771

to aktywa obrotowe przeznaczone do odsprzedaży w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Obejmują np. udziały...

Wartosci niematerialne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

niematerialnych na dzień bilansowy MSR 38 zezwala na zastosowanie 2-ch rozwiązań: ……………………………………………… - opartego...

Podstawowe zagadnienia- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Buk
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1890

konsolidacją ten sam dzień bilansowy i ten sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

się nie później niż na dzień bilansowy. Rezerwy na wyrównanie szkodowości ustala się nie później niż na dzień...

Rachunkowość finansowa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1169

w celu zużycia na własne potrzeby w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu...

Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2107

Inne niż z tytułu dostaw i usług należności długoterminowe, powyżej roku od dnia bilansowego [należności z tytułu...

Pojęcie aktywów pieniężnych-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aneta Wszelaki
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1687

się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Wycena aktywów pieniężnych w walucie polskiej : Wycena aktywów pieniężnych...