Dzień bilansowy - strona 6

Charakterystyka majątku i kapitałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Sylwia Krajewska
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4186

spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy od 1 roku) i krótkoterminowe (wymagalne w ciągu 12 miesięcy...

Bilans - zasady sporządzania i omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

) lub kosztach faktycznie poniesionych na ich wytworzenie należy na dzień bilansowy wycenić w uwzględnieniem...

Sprawozdawczość finansowa - wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 903

długoterminowej (akcje) według ceny nabycia wynosiła 4.000 zł. Na dzień bilansowy, ze względu na wzrost cen akcji...

Rachunkowość finansowa 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

związanych z wytworzeniem tego produktu. CENA (WARTOŚĆ) SPRZEDAŻY NETTO - możliwa do uzyskania na dzień...

Rachunkowość finansowa 14

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są znaczące. Wycena na dzień bilansowy: Ustawowe zasady wyceny...

Analiza ekonomicza przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

ma charakter statyczny z tego względu, że ukazuje stan składników majątku na określony dzień bilansowy. ROK...