Dzień bilansowy - strona 32

Encyklopedia rachunkowości

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria zarządzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

powinna dokonać odpisu aktualizującego jego wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Na dzień bilansowy...

Spó_ki prawa handlowego

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

. Jako dzień bilansowy przyjąć należy: w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego...