Dzień bilansowy - strona 27

Notatki ekonomika

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jakub Potulski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1505

; należności i zobowiązania oraz środki pieniężne wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy w jednostkach...

Rachunkowość - sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Wartini-Twardowska
 • Rachunkowość
Pobrań: 525
Wyświetleń: 6195

finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz inny dzień bilansowy, stosując...

Encyklopedia rachunkowości - P

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

tego rynku. Emitent powyższe rodzaje p.w. wycenia na dzień bilansowy następująco: 1) p.w. współwłasności...

Rachunkowość Finansowa - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. nzw. dr hab. Danuta Dziawgo
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 4158

, które miały miejsce po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie czy RZiS Sprawozdanie...

Zagadnienia do obrony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 3066
Wyświetleń: 9898

przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. W przypadku utraty zdolności...