Dzień bilansowy - strona 25

Aktywa inwestycyjne- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

- lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia...

Encyklopedia rachunkowości - M

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

użytkowe czy też przydatność, oraz odpady wycenia się nie później niż na dzień bilansowy w możliwych...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4529

się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Papiery wartościowe obejmujące przede wszystkim obligacje...

Bilans, istota, cechy

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2492

majątkowy musi być w bilansie odpowiednio wyceniony. Na dzień bilansowy wycenia się: aktywa i pasywa zgodnie...

Rozliczenia kosztów - zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1603

" odnoszone są na dzień bilansowy na konto 49 "Rozliczenie kosztów". Ewidencję wyrobów prowadzi...

Majątek obrotowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

z innych tytułów, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Inwestycje krótkoterminowe...

Encyklopedia rachunkowości - B

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

będących na dzień bilansowy w organizacji; 5) pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym...