Dzień bilansowy - strona 24

Ćwiczenia z Rachunkowości

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5376

zestawienie majątku danej firmy (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów) na dany dzień tzw. dzień...

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

dzień z analogicznymi danymi, wynikającymi z bilansu, sporządzonego na wcześniejszy dzień bilansowy...

Kapitały - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

długoterminowe (okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok) np. zobowiązania hipoteczne, długoterminowe...

Bilans - Aktywa obrotowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

dzień z analogicznymi danymi, wynikającymi z bilansu, sporządzonego na wcześniejszy dzień bilansowy...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 6706
Wyświetleń: 18655

. Które twierdzenie jest prawdziwe: a) zapasy wyceniane są na dzień bilansowy wyłącznie w cenie nabycia (nie bo ceny...