Dzień bilansowy - strona 23

Wykłady z rachunkowości Podatkowej UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 6447

w tym również z tytułu pożyczek wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty W ujęciu podatkowym liczy...

Rachunkowość UE Katowice Galica

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bogumił Galica
 • Rachunkowość
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4347

- możliwa do uzyskania w dniu bilansowym cena sprzedaży bez VAT, podatku akcyzowego, rabatów, upustów...

Rachunkowość - opracowanie bilansu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1932

wyjaśnienia, b) bezsporne, uprzednio wyjaśnione. 8. Zaksięgowano na dzień bilansowy róŜnice kursowe...

Rachunkowość - zadania (1-12)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3941

ZADANIE 6 Założenia: Na dzień bilansowy spółka z o.o. BELLA posiada następujące składniki źródeł...

Kapitały- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Grzegorz Zasuwa
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 665

długoterminowe (okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok) np. zobowiązania hipoteczne, długoterminowe...

MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

krótkoterminowe rozumie się należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy...

Rachunkowość finansowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

niematerialnych i prawnych Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia...

Standardy sprawozdawczości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Joanna Wiśniewska
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 6615

przy zastosowaniu wartości godziwej na dzień bilansowy. Przeszacowanie danego składnika rzeczowego majątku trwałego...