Dzień bilansowy - strona 21

Rachunkowość -wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4816

. Elementy sprawozdania finansowego:  W ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, skonsolidowane sprawozdanie...

Rachunkowość (16 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

. Nie amortyzuje się dzieł sztuki, obiektów zabytkowych i gruntów. Na dzień bilansowy inwestycje rozpoczęte wycenia...

Rachunek przepływu pieniądza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

kursowe niezrealizowane czyli wynikające z wyceny na dzień bilansowy składników bilansu wyrażonych...

Wycena towarów-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1232

aktywa obrotowe nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, w ciągu 12 miesięcy od dnia...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Małgorzata Majchrzak
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2716

bieżącą, - łączną kwotę minimalnych opłat leasingowych na dzień bilansowy oraz ich wartością bieżącą...