Dzień bilansowy - strona 17

Sprawozdanie finansowe - bilans

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

poniesionych przez jednostke za okres budowy, monta(u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego...

Przepływy pieniężne- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148

w walucie obcej w kwocie 10 000 EURO. Kurs faktyczny zastosowany w tym dniu wyniósł 4,20zł/EUR. Na dzień...

Rezerwy w rachunkowości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1134

, który został rozstrzygnięty w grudniu. Na dzień bilansowy prace remontowe nie zostały rozpoczęte. Polecenie: Dokonać analizy...

Poliyka bilansowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Głębocka
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2100

zysku Czasowe instrumenty polityki bilansowej - dotyczą prawa wyboru: Dnia bilansowego Okresu...

Rachunkowość zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

23Jak wycenia się wartość towarów na dzień bilansowy? Towary wycenia się na dzień bilansowy wg cen...

Sylabus z rachunkowości finansowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1463

Definicje i klasyfikacja. Wycena inwestycji w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy. Inwestycje...

Rachunek kosztów (30 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1085

wycenę na dzień bilansowy papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu,  ujemne różnice kursowe...