Dzień bilansowy - strona 17

Sprawozdanie finansowe - bilans

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

poniesionych przez jednostke za okres budowy, monta(u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego...

Przepływy pieniężne- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

w walucie obcej w kwocie 10 000 EURO. Kurs faktyczny zastosowany w tym dniu wyniósł 4,20zł/EUR. Na dzień...

Rezerwy w rachunkowości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1106

, który został rozstrzygnięty w grudniu. Na dzień bilansowy prace remontowe nie zostały rozpoczęte. Polecenie: Dokonać analizy...

Poliyka bilansowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Głębocka
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2023

zysku Czasowe instrumenty polityki bilansowej - dotyczą prawa wyboru: Dnia bilansowego Okresu...

Rachunkowość zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

23Jak wycenia się wartość towarów na dzień bilansowy? Towary wycenia się na dzień bilansowy wg cen...

Sylabus z rachunkowości finansowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1421

Definicje i klasyfikacja. Wycena inwestycji w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy. Inwestycje...

Rachunek kosztów (30 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050

wycenę na dzień bilansowy papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu,  ujemne różnice kursowe...