Dzień bilansowy - strona 16

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6517

dnia bilansowego - bilans zawsze sporządza się na określony dzień zasada ciągłości - bilans zamknięcia...

Rachunkowość - test egzaminicyjny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 5943

od dnia bilansowego wykazuje się w bilansie jako: b) należności długoterminowe 23. Czy opakowania...

Cele i zakres badania sprawozdan finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

emerytalnych, 4) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 5) pozostałych...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

od dnia bilansowego. Aktywa - majątek przedsiębiorstwa zmienia się w czasie. Środki trwałe zmieniają...

Wycena aktywów i pasywów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

odzyskiwana). Dokonano odpisu aktualizującego …… Na kolejny dzień bilansowy 31.12.T2 częściowo przywrócono...

Rachunkowość finansowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

sprzedaży netto składnika aktywów stanowi (art.28 ust.5 UR): • możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena...