Dzień bilansowy - strona 15

Rachunkowość bankowa 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

na dzień bilansowy, według terminów spłaty przewidzianych umowami: do 1 roku od 1 do 5 lat ponad 5...

Majatek obrotowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

do magazynu. • Jednostki mogą wyceniać na dzień bilansowy materiały i towary oraz krótkoterminowe papiery...

Badanie sprawności finansowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1379

roczne sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz inny dzień bilansowy, stosując...

Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 8771

na określony dzień bilansowy i w określonej formie. Bilans ma formę dwustronnego zestawienia: - po stronie...

Rachunkowosc zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1778

23Jak wycenia się wartość towarów na dzień bilansowy? Towary wycenia się na dzień bilansowy wg cen...