Dzień bilansowy - strona 11

Inwentaryzacja: etapy, definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1456

inwentaryzacji stan na dzień bilansowe jest podstawą korekty kosztów do rzeczywistego poziomu zużycia materiałów...

Sprawozdania Finansowe.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1190

(z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji), a także jednostek, które w poprzednim...

Inwentaryzacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1897

inwentaryzacji stan na dzień bilansowe jest podstawą korekty kosztów do rzeczywistego poziomu zużycia materiałów...

Pojęcie i cechy- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aneta Wszelaki
 • Kontrakty długoterminowe w rachunkowości
Pobrań: 168
Wyświetleń: 896

d-t nie muszą być stosowane, w przypadku, gdy umowa na dzień bilansowy nie jest wykonana w stopniu...

Wartości niematerialne i prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

) jak również aktualizacji wyceny przeprowadzonej na mocy odrębnych przepisów. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wartości...

Sprawozdanie finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

(z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji), a także jednostek, które w poprzednim...

Pojęcia z podstaw rachunkowości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Helena Żukowska
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1281

. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający...

Elementy sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

, 4) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 5) pozostałe...

Projekt II o prospekcie emisyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

Albo według MSSF Format zależy od zapisów ustawy o rachunkowości Jeżeli na dzień bilansowy - podmiot gospodarczy...