Dzień bilansowy - strona 10

Księgi rachunkowe -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

o likwidacje liczy sie dzień powzięcia uchwały przez wspólników Inny dzień bilansowy określony odrębnymi...

Inwestycje finansowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 525

. Wartość godziwa na dzień bilansowy wynosi 109 000 zł. Akcje obce (1) o wartości w cenie zakupu 500 000...

Rachunkowość finansowa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

  należności.   Na   dzień   bilansowy   średni   kurs   NBP   dla   dolara  wynosił  2,93  zł.   27   Przykład...

Kosolidacje - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Joanna Wiśniewska
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1939

do spółki A zaliczkę na dywidendę 30.000,- Ustal wartość posiadanych udziałów w spółce X na dzień bilansowy...

Wykład - Sprawozdawczość finansowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1267

z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych w walutach obcych zalicza się do przychodów lub kosztów...