Dzieło otwarte

note /search

Poetyka dzieła otwartego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 168
Wyświetleń: 987

Poetyka dzieła otwartego - Umberto Eco Zaczyna od muzyki. Pisze o nowych utworach instrumentalnych...

Czytelnik modelowy według Eco

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 3080

ręce, żeby z dzieła „zamkniętego” stało się dziełem „otwartym” (formą niedokończoną, wieloznaczną...

Kulturoznawstwo - spis lektur

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Estetyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1505

. Salwa, Warszawa 1998 (wybrane fragmenty). U. Eco, Dzieło otwarte: forma i nieokreśloność w poetykach...

Dyskurs

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1211

się co jakiś czas w literaturze. Typowe były dla romantycznej poetyki fragmentu. Nieobce są także dziełom otwartym...

Nauki o komunikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 2674

interpretacje alternatywne. Przekazy (dzieła) otwarte  oparte są na kodach logicznych, dzieło otwarte...

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1967

interpretacje alternatywne. Trzy różne sposoby odbioru   dzieło otwarte   Kodowanie i dekodowanie Piramida...