Dyspersja badania - strona 25

Socjologia zmiany - wykład 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia zmiany
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2079

rozpowszechnioną procedurą jest indukcyjne i porównawcze badanie wybranych przypadków historycznych w poszukiwaniu...

Stadia rozwoju miast

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Katarzyna Kulczyńska
  • Systemy osadnicze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2597

dekoncentracji w skali regionalnej, powodujące przekształcanie się miast w region miejski - dyspersji...

Wykład o polimerach

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

siê te¿ badania nad wprowadzeniem dodatkowej fazy, czêsto oligomerów blokowych [12]. Uzyskaniu...

Obróbka cieplna stopów żelaza

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Nauka o materiałach-metal
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3234

się jedynie próbka o średnicy ok. 15 mm (Do = 15 mm). Rys. 5.30. Badanie hartowności stali metodą krzywych...