Dysfunkcja - strona 9

note /search

Objawy schizofrenii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychopatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

. 5. bjawów negatywnych: spłycenia afektu, alogii, awolicji. B. Dysfunkcja społeczna. C. Ciągłe oznaki...

Emocje pierwotne i wtórne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1190

osobowa, to w tej naturze osobowej jest emotywność, jako dysfunkcja do przeżywania emocjonalnego, pewnych...

Wpływ mediów - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1519

z aktywności. Dysfunkcja narkotyzująca - wytwarzanie przez środki społecznego przekazu apatii przy równoczesnym...

Analiza rozwoju dziecka - zagadnienia

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Diagnostyka psychologiczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2989

Wyjaśniających je ( przez wykrycie dysfunkcji i na podst. ich analizy) Określających udział w genezie zaburzenia...