Dysfunkcja - strona 34

Cztery filary edukacji

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ewa Kula
  • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4025

się przyczyną powaŜnych dysfunkcji i będą rodzić zapotrzebowanie na nowy rodzaj kwalifikacji odwołujących...

Teorie komunikowania społecznego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Zenon Hanas
  • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1561

z aktywności. Dysfunkcja narkotyzująca - wytwarzanie przez środki społecznego przekazu apatii przy równoczesnym...

Rozwój socjologii - historia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

jej radzić sobie ze złożonymi problemami bytowymi i mieszkaniowymi. Merton wskazuje również na dysfunkcje...

Składniki mineralne

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Biosfera
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

to kardiomiopatia (dysfunkcja), osłabienie mięśni, a u dzieci zahamowanie wzrostu. Z uwagi na funkcje ochronne...