Dysfunkcja - strona 34

Cztery filary edukacji

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ewa Kula
  • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4011

się przyczyną powaŜnych dysfunkcji i będą rodzić zapotrzebowanie na nowy rodzaj kwalifikacji odwołujących...

Teorie komunikowania społecznego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Zenon Hanas
  • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1512

z aktywności. Dysfunkcja narkotyzująca - wytwarzanie przez środki społecznego przekazu apatii przy równoczesnym...

Rozwój socjologii - historia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

jej radzić sobie ze złożonymi problemami bytowymi i mieszkaniowymi. Merton wskazuje również na dysfunkcje...

Składniki mineralne

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Biosfera
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

to kardiomiopatia (dysfunkcja), osłabienie mięśni, a u dzieci zahamowanie wzrostu. Z uwagi na funkcje ochronne...