Dysfunkcja - strona 32

Kolokwium z pedagogiki resocjalizacyjnej

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Andrzej Czekała
  • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1505

w społeczeństwie w sposób zgodny z oczekiwaniami.Resocjalizacja zajmuje się problemami dysfunkcji czy niedorozWojów...

Wstęp do psychologii zdrowia

  • dr hab. Tadeusz Ostrowski
  • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1876

dysfunkcji, a także do analizy i optymalizacji systemu opieki zdrowotnej i kształtowania polityki zdrowotnej...

Podstawy socjologii, wykłady

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4312

prawa. Miała być efektywnym racjonalnym i opartym o reguły prawa systemu. Teorie dysfunkcji...

Socjologia - skrypt

  • Socjologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2758

biurokracji (dysfunkcjami) są nieelastyczność, rutynizacja nazywana wyuczoną nieudolnością, formalizm...