Dysfunkcja - strona 32

Kolokwium z pedagogiki resocjalizacyjnej

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Andrzej Czekała
  • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1421

w społeczeństwie w sposób zgodny z oczekiwaniami.Resocjalizacja zajmuje się problemami dysfunkcji czy niedorozWojów...

Wstęp do psychologii zdrowia

  • dr hab. Tadeusz Ostrowski
  • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1701

dysfunkcji, a także do analizy i optymalizacji systemu opieki zdrowotnej i kształtowania polityki zdrowotnej...

Podstawy socjologii, wykłady

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4256

prawa. Miała być efektywnym racjonalnym i opartym o reguły prawa systemu. Teorie dysfunkcji...

Socjologia - skrypt

  • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2702

biurokracji (dysfunkcjami) są nieelastyczność, rutynizacja nazywana wyuczoną nieudolnością, formalizm...