Dygresja - strona 23

Płynna nowoczesność- streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 4263

dowodów na elastyczność świata. Dygresja. Krótka historia odwlekania. Cras (łac.) - jutro, nieokreślone...

Arystoteles i Platon

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2415

, daleko odbiegającą od normalnego naukowego traktatu; splatają się w nich różne zagadnienia, pełno dygresji i epizodów...

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1666

tematycznego bliskich, lecz oddzielonych czasowo części dyskursu (np. po dygresji). gesty ikoniczne...

Macchiavelli- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

Rzymskiego (ewolucja ustroju państwowego i przyczyny sukcesu w podbojach innych państw) z dygresjami...

Hipoteza higieny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

patogenów. Dygresja: Kontakt układu odpornościowego z patogenami zawsze prowadzi do różnicowania dwóch...

Administracja Publiczna-pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1190

1.Społeczny rodowód administracji Punktem wyjścia jest grupowy charakter funkcjonowania ludzi, społeczeństwa, które tworzy struktury. Podstawową strukturą jest państwo, a ludzie mają potrzeby i trzeba to jakoś rozwiązać. Społeczny charakter polega na tym, że te potrzeby załatwiane są przez narzędzia...

Administracja publiczna-opracowanie - Postępowanie administracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602

1.Społeczny rodowód administracji Punktem wyjścia jest grupowy charakter funkcjonowania ludzi, społeczeństwa, które tworzy struktury. Podstawową strukturą jest państwo, a ludzie mają potrzeby i trzeba to jakoś rozwiązać. Społeczny charakter polega na tym, że te potrzeby załatwiane są przez narzędzia...