Dyfuzja kulturowa - strona 5

Antropologia kulturowa - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Katarzyna Barańska
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3332

tej pierwszej; dyfuzja kulturowa możliwa jest dzięki bezpośredniemu kontaktowi, migracjom, mediom czy wymianie...

Podstawy socjologii, wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4312

zbiorowością i innym (następnym) pokoleniom - dyfuzja kulturowa Ad 1 Posiada formę (np. zapisaną narysowaną...

Socjologia klasyczna wykład 1-8 bez 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2744

. dyfuzja kulturowa - kontakt z inną kulturą zmiany mają charakter globalny tzn. zmiana w każdej sferze...

Socjologia czasu wolnego

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2282

, przypisująca dyfuzji kulturowej szczególne znaczenie w procesie zmiany oraz rozwoju kultury i badająca dzieje...

Miëdzynarodowe stosunki kulturowe- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Radosław Damian Zenderowski
 • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2611

przez kulturę związane jest pojęcie dyfuzji kulturowej. Jest to „proces bezpośredniego lub pośredniego przeni...

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Bielska
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 7581

, akulturacji, asymilacji, dyfuzji kulturowej do wewnętrznych mechanizmów regulacyjnych kultury. Stanowi...

Antropologia społeczna - Ewolucjonizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Antropologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4837

do nich. Dyfuzja kulturowa oznacza proces mieszania się różnych kultur, przejmowania cech jednej przez drugą...