Dyferencjacja - strona 20

Historia Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617

dyferencjacji niemożliwe jest obecnie ustalenie składu chemicznego Ziemi na drodze bezpośredniego opróbowania...

Nowe procesy geologiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krystyna Dzidowska
 • Geologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

. Dyferencjacja- powolne różnicowanie się magmy. W pewnych warunkach magma może dzielic się na lżejszą i cięższą...

Socjologia zmiany społecznej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022

, społeczeństwa nowoczesne promują indywidualizm =Złożony podział ról społecznych (dyferencjacja) =Racjonalność...

Zarządzanie strategiczne1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127

Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina: Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie skierowanych na zasady organizacji ludzkie, rzeczowe i informacyjne, podejmowanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji sprawnie i skutecznie. ...

Zarządzanie strategiczne

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1043

Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: zarządzanie strategiczne wg Gryfina, analiza SWOT, metody scenariuszowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, frenczmarking funkcjonalny, macierz McKinseya. Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina: Zarządzanie jest to zestaw dzia...

Egzamin z nauki o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

. 62. Wymień sposoby dyferencjacji magmy. • likfacja • konwekcja • dyfuzja termiczna • asymilacja 63...