Doskonała informacja - strona 12

MIKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4970

Produkcja i czynniki produkcji. Krzywa transformacji, granica możliwości produkcyjnych. Istota wyboru ekonomicznego. Koszty alternatywne. Racjonalność gospodarowania. Istota i rodzaje rynków. Popyt i podaż oraz czynniki je określające. Elastyczność popytu i podaży. Prawo popytu i podaży. Równowaga r...

Polityka gospodarcza - wykład

 • dr Jerzy Michałowski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1204

- doskonała informacja - doskonała konkurencja - swoboda wejścia i wyjścia - ceny są cenami równowagi...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janusz Robert Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

mają doskonałą informację o rynku • każda decyzja oligopolisty ma dostrzegalny wpływ na zachowanie...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

mają doskonałą informację o rynku • każda decyzja oligopolisty ma dostrzegalny wpływ na zachowanie...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1477

mają doskonałą informację o rynku • każda decyzja oligopolisty ma dostrzegalny wpływ na zachowanie...

Mikroekonomia wykłady

 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2156

Adamieckiego w Katowicach. Dokument ma 26 stron i porusza zagadnienia takie jak: przedmiot, cel i metody ekonomii, indukcja, dedukcja, prawo, ekonomiczne, teoria ekonomiczna, dane statystyczne a modele ekonomiczne, mikroekonomia, makroekonomia, podmiot gospodarczy, ekonomia pozytywna, gospodarowanie...

Ekonomia wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3164

są jednakowe - doskonała informacja - pełna informacja o oferowanych produktach - doskonała mobilność - brak...

Potrzeby człowieka-wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

i wyjść z tego rynku (wiedza jest łatwo dostępna) doskonała informacja (jest przejrzystość rynku...

Polityka społeczna - wykłady - konkurencja doskonała

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 14826

Prowadzący to prof. dr hab. Kazimierz Zieliński. Notatka składa się z wykładów, pytania i kwestie poruszane na egzaminie. Możemy dzięki niej poznać takie pojęcia, jak: konkurencja doskonała, dochód pełny, granica ubóstwa, uwarunkowania polityki społecznej, procesy migracyjne, dylematy funkcjono...

Ekonomia - ZASOBY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 7350

sprzedaży na danym rynku); jeden sprzedający i wiele kupujących (brak konkurentów), założenie doskonałej...