Dominanta - strona 31

Wykład - model AIDA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Leszek Tadeusz Jerzy Żabiński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

dominantem w kompozycji jest inny instrument marketingu np. bardzo kosztowna promocja dla produktów wysokiej...

Biomedyka - pytania i odpowiedzi - kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2212

. Modalna (moda-Mo) lub dominanta to wielkość, która najczęściej pojawia się w serii wyników. Uznaje...

Socjologia ogólna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351

się z dominanty badań ilościowych. dominuje to zasada badań biograficznych mających charakter badań...

MOiZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2674

dominanty) - powtorzenie fazy pierwszej , ale w odniesieniu do stanowisk (odchylenie ocen indywidualnych...

Podstawy ubezpieczeń

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1862

np. średniej arytmetycznej ważonej, mediana, dominanta (metody statystyczne). VI Ryzyko przyrodnicze...

Zagadnienia z ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

nie więcej niż, a druga połowa nie mniej niż... dominanta- jest to wartość typowa naczęsćiej występująca danej zbiorowości...

Prognozowanie gospodarcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska
 • Prognozowanie gospodarcze
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 4648

według największego prawdopodobieostwa polega na tym, że prognozę wyznacza się na poziomie równym dominancie zmiennej...