Dominanta - strona 18

Psychologia - nauka o poznaniu

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
  • Psychologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1407

- lecz nie jest to najważniejsze) (np. właściwości temperamentalne, upodobania) 3. ISTNIEJĄ ZEWNĘTRZNE DOMINANTY LUDZKICH ZACHOWAŃ...

Analiza strktury cwiczenia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kocot-Górecka
  • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

marynarzy 3 5 7 12 16 7 Oblicz i zinterpretuj wartości średniej, dominanty i mediany w tym rozkładzie. 3...

Wykład - dyspresja

  • Uniwersytet Warszawski
  • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

- dominanty nie obliczmy ponieważ mamy dwie wartości dominujące. < 4,8 ; 19,2 > II. Odchylenie ćwiartkowe Q oC...