Dominanta - strona 17

Analiza struktury

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Wieczorek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

dominanty w tym rozkładzie. 100 5.Analiza wyników sesji egzaminacyjnej pozwoliła stwierdzić, jaka...

METODY ORGANIZATORSKIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2240

kryteriów wartościowania pracy przez ekspertów w oderwaniu od stanowisk pracy (ustalenie dominanty...

Elementy teorii decyzji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

oczekiwana, wariancja, mediana, dominanta, itp. Elementy teorii decyzji - gry z naturą reakcja rynku (natury...

Terror - omówienie terminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

”, na zastraszenie. Na czoło (jako dominanta) wysuwa się przemoc psychiczna, bądź w roli „nadprzymusu”, bądź w roli...

Związek miedzy ogrodem a pałacem

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Artur Kwaśniewski
 • Historia założeń ogrodowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

, która Bula wprowadzona do ogrodu -panuje równowaga architekturą a ogrodem, brak konkretnych dominant -typowy...

Miary dyspersji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

oraz dominanta 145. Jednak rozproszenie wyników w grupie B jest znacznie większe niż w grupie A. Rysunek: Krzywe...