Dolomity - strona 24

Metalurgia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2226

przez urządzenia zasypowe, przez które wprowadza się: koks, rudę i topniki (dolomit, wapień), które ze złożem rudy...

Odpylacz przeciwbieżny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Mazur
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2240

palonego CaO, - dolomitu CaCO3 + MgCO3. sorbent może być dozowany do kotła na trzy sposoby: - bezpośrednio...

Piec szybowy - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1505

. Używa się ich także do produkcji materiałów ogniotrwałych do wypalania magnezytu i dolomitu...

Nauka o materiałach - wykład 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

mineralnego (np.: piasek, wapień, dolomit, anhydryt, chromit itp.) oraz produktami przemysłu chemicznego (np...

Skały osadowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

, krzemionka, związki Ŝelaza, dolomit, gips czy minerały ilaste. W zaleŜności od składu i genezy skały osadowe...

Pierwiastek Magnez

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Henryk Kreft
 • Dietetyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

: a/ w formie stałej (tlenek magnezu, magnezyt palony, dolomit) b/ w formie płynnej (chlorek magnezu, calcium...