Dolomity - strona 16

Surowce do produkcji superfosfatu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria reaktorów chemicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1463

. fosforowego dodaje się środki neutralizujące (gł. mączkę kostną, ale również: dolomit, magnezyt, serpentyn...

Zestaw na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jakub Gac
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

z rozdrobnionym wapieniem i dolomitem (surowce mineralne, wydobywane w kamieniołomach). Handlowy saletrzak...

Systematyka gleb Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1554

węglanowa (wapienie, margle, dolomity), siarczanowa (gips) lub klastyczna skała zasobna w węglan wapnia...

Sprawozdanie - spawanie łukiem krytym

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Jacek Chałupczak
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4690

, dolomitu CaCO3MgCO3, kaolinu Al2O3SiO2, fluorytu wapnia CaF2 oraz rudy manganowej. Topniki dzielą...

Zanieczyszczenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

. Można też przepuszczać ścieki przez złoża mineralne np. dolomit. Ścieki o pH alkalicznym zobojętnia się kwasami...

Spalanie węgla-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

; -tlenki-krzemionka SiO2 i hematyt Fe2O3; -węglany-kalcyt CaCO3, syderyt FeCO3 i dolomit CaCO3MgCO3...