Dochód realny - strona 6

Cele i zadania MFW - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

i utrzymywania wysokiego poziomu zatrudnienia i dochodu realnego 3. przyczynianie się do stabilności walut...

Wybór konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4039

związane jest z poziomem dochodów realnych. (wyżej i bardziej na prawo położona linia budżetowa odpowiada...

Inflacja i krzywe Phillipsa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 2842

pieniądza L(Y,r) - odpowiadający dochodowi realnemu Y i stopie procentowej r. Wzrost Y prowadzi do wzrostu L...

Wybór konsumenta-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

związane jest z poziomem dochodów realnych. (wyżej i bardziej na prawo położona linia budżetowa odpowiada...