Dobro niematerialne - strona 26

Pytania do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

, wykorzystywane bezpośrednio zasoby naturalne, usługi materialne jak np. usługi komunalne): *dobra niematerialne...

Prawo skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

ma swojego właściciela (wyjątek: rzecz niczyja). Przedmiotem praw rzeczowych są dobra materialne. Dobra...

Podatek VAT - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2023

nie zaliczamy nieruchomości gruntowe, dobra niematerialne (np. utwory literackie, wynalazki), prawa majątkowe...

Prawo rzymskie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

Ponadto materiały zawierają informacje takie jak: dowody, wyrok, apelacja, egzekucja, episcopałis audienta, proces reskryptowi, zdolność prawna, początek i koniec osobowości fizycznej, status liberatis, podział prawa rzeczowego, rodzaje władztwa nad rzeczami, pojęcie własności, rodzaje własności...

Polityka ekonomiczna-opracowane zagadnienia na kolokwium z cwiczen

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Paulina Nowak
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3941

Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: jakie są cele restrukturyzacji PKP, założenia programu budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, co to są usługi i sektor usług, jakie wyróżniamy rodzaje usług, jakie są główne czynniki wpływające na rozwój sektora usług, jakie wyróżniamy funkcje gospod...

Zarys postępowania cywilnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Zarys postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,   3)   o roszczenia wynikające z Prawa...