Dobra luksusowe - strona 29

Pytania testowe z fizyki

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

. wzrastają zakupy dóbr luksusowych, c. wielkość popytu dostosowuje się do zmiany realnego dochodu, d...

Mikroekonomia-pytania testowe

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

. wzrastają zakupy dóbr luksusowych, c. wielkość popytu dostosowuje się do zmiany realnego dochodu, d...

Zzagadnienia na egzamin z mikro

Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015

Poruszają tematy takie jak: ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności, teoria ekonomiczna, proces gospodarowania, systemy społeczno - gospodarcze, pieniądz w gospodarce rynkowej, analiza popytu i podaży, teoria zachowania gospodarstwa domowego, spółka akcyjna i zasady jej funkcjonowania, ceny minima...

Kryminologia - przedmiot

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1428

. a) metoda walizkowa- polega na zwykłym przewożeniu pieniędzy (na terenie UE) b) przemyt, c) transfer dóbr...