Dobra luksusowe - strona 25

Der Spiegel, Focus, Die Zeit

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Jan Adamowski
  • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

poligraficzny, fotograficzny i grający oraz wiele innych dóbr luksusowych. Kierując swoje treści do tych osób...

Podstawy ekonometrii - Model

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marcin Topolewski
  • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

: Tornquista: 1) dla dóbr pierwszej potrzeby: 2) dla dóbr wyższego rzędu: 3) dla dóbr luksusowych: Przy czym: Y...

Kultura masowa a turystyka masowa

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 252
Wyświetleń: 6713

potrzeb. To co kiedyś było dobrem luksusowym i elitarnym, staje się z upływem czasu dobrem podstawowym...