Dobór losowy - strona 11

note /search

Marketing pytania na egzamin - orientacja produkcyjna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 4088
Wyświetleń: 8638

1. Gdy przedsiębiorstwo znajduje się w orientacji produkcyjnej, uwaga kierownictwa koncentrując się głównie na (wskaż błędną odpowiedź)A obniżaniu kosztów jednostkowych i cen produktówB masowej produkcji standardowych produktówC wytwarzaniu produktów po niskich kosztachD doskonaleniu technologii wyt...

Rewizja finansowa - wykłady, dr Andrzejewski

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6573

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG. Kodeks Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów. Notatki z wykł...

Marketing - zagadnienia ogólne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2590

in. zagadnienia takie jak: geneza marketingu, pojecie marketingu, ogólne zasady, marketingu, funkcje marketingowe, sektorowe uwarunkowania marketingu, kryteria segmentacji, klasyfikacja produktu, cykl życia produktu, marketingowy proces badawczy, orientacja marketingu. GENEZA MARKETINGU FILOZOFIA ...

Aronson - opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1344

wartości drugiej dobór losowy - sposób zapewnienia reprezentatywności dla danej populacji wybranej do próby...

Marketing - materiały i pytania

  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 2611
Wyświetleń: 12082

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: etapy badań marketingowych, źródła informacji wykorzystywane w procesie badawczym, dobór próby badawczej, metody zdobywania informacji, analiza SWOT, strategie marketingowe przedsiębiorstwa, macierz Ansoff`a, strategia kształtowania pola rynkowego prz...

Praca magisterska - motywacja

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 959
Wyświetleń: 8694

SPIS TREŚCI Wstęp 1 Rozdział 1. Koncepcje motywacji Wprowadzenie 1.1.Motywacja jako pojęcie w psychologii 1.2.Teorie treści 1.2.1.Hierarchia potrzeb Maslova 1.2.1.1.Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji 1.2.1.2. Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji pracowników 1.2.2...