Detergenty - strona 25

Nastawienie marketingowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

jednorazowe bardzo często nie ulegają biodegradacji, detergenty zabijają środowisko naturalne itp. W związku...

Higiena pasz

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Piotr Adam Bednarczyk
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2051

organicznych - pestycydy, detergenty; zanieczyszczenie biologiczne i bakteriologiczne - BZT5 (biochemiczne...

Biochemia - laboratoria

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Ewa Pociecha
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3738

sodu), w której ich rozdział jest zależny tylko od ich wielkości. SDS jest detergentem anionowym...

Toksykologia - wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marta Sendrowicz
 • Toksykologia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 6265

środkami gospodarstwa domowego; przyczyną takich zatruć są przeważnie detergenty, środki czyszczące...

Cykl paliwowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biopaliwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

, zużyte oleje, - chloropochodne, - detergenty; Gleba: - Pb, Zn, V, Cu, Cd, PCB, WWA, dioksyny...

Ochrona środowiska - komplet wykładów

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2443

OCHRONA PRZYRODY- oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujące rośliny i zwierzęta oraz kompleksów przyrody OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYROD. – ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem dział...

Gospodarka a środowisko - ściąga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

uciążliwości dla otoczenia niektórych wyrobów powszechnego użytkowania (samochody, detergenty), b-ekonomiczne...

Mikrobiologia Szostak-Kot

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot
 • Mikrobiologia
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 3689

(etanol, propanol) Fenole i krezole Formaldehyd (formalina) Organiczne chloraminy Detergenty Gazy (tlenek...

Profil klasyfikacji działalności 2007

 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 • mgr Jan Kluska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

uszczelniających 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych...