Depozytariusz - strona 22

Transport a ochrona środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

, edukacyjno-szkoleniowe, kontrolne, monitoringowe i inne. Depozytariuszem Konwencji Helsińskiej jest Rząd...

Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1750

i politycznej - wolność jedną z podstawowych wartości chrześcijańskich - lud jest depozytariuszem wiary...

Ryzyko kredytowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

swoje środki pieniężne na rachunku depozytowym w innym banku, bank depozytariusz przewiduje, że będzie je mógł...

Prawo rzeczowe-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

, jeśli tego nie zrobił stawał się posiadaczem wadliwym - sequester - depozytariusz sekwestrowy – przechowawca rzeczy...

Zarządzanie ryzykiem bankowym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

wypłacanych depozytariuszom, które są wypłacane według wcześniej określonych stałych stóp oprocentowania...