Depozytariusz - strona 14

Otwarte Fundusze Emerytalne

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Administracja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3136

Depozytariuszem lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Kiedy członek Funduszu osiągnie wiek emerytalny...

Zobowiazania z deliktu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

- kradzież używania, bezprawne posłużenie się rzeczą np. depozytariusz, który używał rzeczy przyjętej...

Systemy bankowe - bank

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy bankowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

zobowiązań, np. terminowej realizacji wypłat gotówkowych na żądanie depozytariuszy. Z tego punktu widzenia...

Ubezpieczenia społeczne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Stanisława Drabek
  • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Depozytariuszem lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Kiedy członek Funduszu osiągnie wiek emerytalny...