Depozyt bankowy - strona 23

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

EKONOMIA WYKŁAD 1 Ekonomia - jest to nauka badająca procesy gospodarcze, analizująca zjawiska i kategorie, odkrywająca zjawiska między nimi, które są określane prawem ekonomicznym. Prawa ekonomiczne mają charakter obiektywny, są niezależne od świadomości i woli człowieka, mają charakter praw stat...

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 2555

Czym zajmuje się ekonomia? Prawa ekonomiczne. Ekonomia a inne nauki. Narodziny ekonomii jako nauki.Termin ekonomia pojawił się w starożytnej Grecji na przełomie V i IV w.p.n.e Jako pierwszy użył go wielki historyk, myśliciel i strateg Ksenofont. W jego interpretacji oikonomia

Rynek kapitałowy i eurorynki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2625

w instytucjach finansowych np. depozyty bankowe, bezpośrednie na rynku finansowym poprzez zakup instrumentów...

Makroekonomia-ściąga (4 strony)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

pieniądza, mówimy, że tworzą ją gotówka i depozyty bankowe. Depozyty umożliwiają kreowanie pieniądza...

Finanse przedsiębiorstw (25 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1694

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA • są to zjawiska i procesy pieniężne zachodzące w przedsiębiorstwie. Majątek przedsiębiorstwa Majątek trwały Majątek obrotowy To te składniki majątkowe To te składniki majątkowe przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, które służą przezktóre zużywają się w bardzo krótkim czasi...

PKB

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • dr Stanisław Dorobek
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2842

, udziałów), nieruchomości, obligacji, walut, złota, lokowanie pieniędzy w postaci długoterminowych depozytów...

Analiza Finansowa podstawą oceny finansów przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6083

ANALIZA FINANSOWA JAKO PODSTAWA OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA SPIS TREŚCI Wstęp4 Rozdział I - Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa6 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa6 Rodzaje analiz10 Źródła informacji do oceny finanso...

Ubezpieczenia - powtórzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Doś
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1043

na rachunku bankowym; 12) depozyty bankowe; 13) należności od reasekuratorów; 14) udział reasekuratorów...