Depozyt bankowy - strona 21

Finanase i polityka finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1274

od depozytów bankowych. Posiadacz obligacji inkasuje % liczone wg określonej stopy % w stosunku do wartości...

Rynek kapitałowy - wiedza ogólna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

do niego na rynkach finansowych Z punktu widzenia inwestora są alternatywą do depozytów bankowych ale zapewniają...

Ubezpieczenia - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2156

emitowanych przez NBP lub Skarb Państwa; - depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych; - akcjach...

Analiza finansowa - praca licencjacka

 • Analiza finansowa
Pobrań: 7182
Wyświetleń: 54607

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Rodzaje analiz. Źródła informacji do oceny finansowej. Rachunek zys...

Finanse przedsiębiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA są to zjawiska i procesy pieniężne zachodzące w przedsiębiorstwie. Majątek przedsiębiorstwa Majątek trwały To te składniki majątkowe przedsiębiorstwa, które służą przez długi okres czasu i stopniowo tracą swoją wartość w ciągu długiego okresu czasu, i w związku z tym ulega...

Otoczenie banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

i nabywcami. W przypadku sektora bankowego dostawcami są właściciele depozytów bankowych, a nabywcami...