Depozyt bankowy - strona 18

Rynek kapitałowy - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

i obligacje różnych krajów w uzupełnieniu do depozytów bankowych określonych w in­nych walutach. Trzy główne...

Filar I, II i III - omówienie

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2037

dla budżetówki i emerytów, do 20% aktywów - w depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, do 40% aktywów...

Polski rynek ubezpieczeniowy

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1491

. w depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe do 15 proc. w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych...

Miedzynarodowe prawo publiczne

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3927

depozytów bankowych = formalne). Formalne powstanie prawa wynika z materialnego. POZNANIA (FONTES IURIS...