Depozyt bankowy - strona 16

Finanse międzynarodowe - wykłady

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2569

, na depozyty, bankowe w walucie obcej wpływa te same czynniki, które oddziaływają na popyt na każdy inny rodzaj...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 448
Wyświetleń: 7686

pracownicze inwestycje kapitałowe - depozyty bankowe - akcje - obligacje - fundusze inwestycyjne wygrane...

Encyklopedia rachunkowości - T

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

finansowe zawierane są w odniesieniu do wybranych walut, depozytów bankowych, papierów wartościowych itd...

Podstawowe kategorie finansowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Owsiak
  • Finanse
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4452

, ubezpieczenia obligacji i depozytów bankowych oraz dywidendy. Gospodarstwa domowe osiągają też przychody...