Depozyt bankowy - strona 13

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Joanna Cichorska
 • Rynki finansowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3654

za pośrednictwem agenta (rynek wtórny), zakup od innego inwestora papierów pozostających w depozycie bankowym...

Finanse - FUNKCJE PIENIĄDZA

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

, ubezpieczenia obligacji i depozytów bankowych oraz dywidendy. Gospodarstwa domowe osiągają też przychody...

Analiza strategiczna banku - WBW

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3311

ilości depozytów bankowych i co za tym idzie obniżenie oprocentowania kredytów przez banki komercyjne...

Finanse i rachunkowość budżetowa

 • Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

od depozytów bankowych). Redystrybucyjna w szerokim tego słowa znaczeniu oznacza bowiem ponowne rozdysponowanie...

Bankowość - wykład II

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Bogumiła Swat
 • Bankowość
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4725

współczynnika wypłacalności • wprowadzenie systemu gwarantowania depozytów bankowych zgodnego ze standardami...

Bankowość - Leszek Dziawgo - Wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Leszek Dziawgo
 • Bankowość
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 5012

centralne – instrumenty polityki monetarnej 2. Rozliczenia międzybankowe 3. Depozyty bankowe 4. BFG...

Ekonomia - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1253

banku komercyjnego; ustalana jako procent ogólnej sumy depozytów bankowych; obecnie wynosi w Polsce 3,5...

Teoria matematyki finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1148

kapitału . Przykładem kapitału stanowiącego podstawę renty moŜe być pienięŜny depozyt bankowy, pakiet...