Dekalog - strona 19

Metodologia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2233

, zjawiskami i procesami społecznymi, czyli rzeczywistością społeczną zajmuje się wiele nauk. Dekalog badacza...

Filozofia - pedagogika

 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Baniak
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2716

głosił konieczność wprowadzenia pewnych ustalonych świeckich norm moralnych opartych na zasadach dekalogu...

Etyka w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Etyka
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2156

. Postmoderniści twierdzili, że duchowni ograniczają wolność przez głoszenie dekalogu, sprawiedliwości Bożej...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

Dekalog”, w którym muzycy w języku polskiego hip-hopu komentowali 10 przykazań. Chrześcijańskie teksty...

Zjawiska dezorganizujśce i patologiczne w zakładzie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

ZJAWISKA dezorganizujące i patologiczne w zakładzie pracy. Źródła, rodzaje dezorganizacji i patologii społecznej. Każdy zakład pracy będąc organizacją społeczna, a więc grupą zmierzającą do realizacji określonych celów w sposób zorganizowany, może być efektywny w swoim działaniu tylko wówczas, gdy...

Etyka komunikacji - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Bonecki
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

moralną. /Mamy zdefiniowane pojęcie „system etyczny”, i wiemy, że np. Dekalog jest „systemem etycznym...

"Zbrodnia i kara" - opracowanie utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1778

się na przykazaniach dekalogu. «Nie zabijaj! » wiąże się wyraźnie z prospołeczną postawą miłości bliźniego” (D...

Etyka z biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5019

, łapówkarstwo Nie ma dekalogu czego należy, a czego nie należy robić. Kant zrobił coś innego - pokazał...