Deflacja - strona 27

Finanse międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

obiegu pieniężnego. Kapitał nie przyszedł, a deflacja w bardzo dużym stopniu utrudniała wyjście z kryzysu...

Notatki z makroekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

sezonowych oraz szoków podażowych. Deflacja - spadek przeciętnej ceny dóbr w pewnym okresie Pomiary inflacji...

Oceanografia - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Deflacja (proces eoliczny) - polega na wywiewaniu luźnego materiału skalnego (piasku, pyłu) z obszarów...

Geomorfologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2835

pchane przez wiatr w kierunku E. *Zjawisko deflacji w Bieszczadach- deflacja związana z warunkami...

Inflacja - Szok podażowy

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3017

produkcji wzrastają w tym samym tempie. Zjawisko odwrotne to deflacja - jest to spadek ogólnego poziomu cen...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2065

spadek poziomu cen - deflacja. Mierzymy za pomocą WSKAŹNIKA CEN jest miarą procentowych zmian wydatków...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5544
Wyświetleń: 15911

ogólnego poziomu cen. Przyczyną jest rozluźniona polityka pienięŜna. Deflacja – proces spadku ogólnego...