Darowizna umowa konsensualna - strona 20

Umowne ustroje małżeńskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036

majątkowe normują odmiennie od ustroju ustawowego -umowy te mogą być swobodnie kształtowane przez małżonków...

Umowa o dzieło

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

dzieła a zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia. Jest to umowa konsensualna, odpłatna...

Prawo cywilne i handlowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Tomasz Justyński
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

określonego zachowania (świadczenia). Przykłady: umowa pożyczki, darowizny, itp. Często zobowiązania...

Elementy czynności prawnych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marek Kuryłowicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4823

wymagają zgodnego oświadczenia woli dwóch stron, np. stypulacja, kupno-sprzedaż, pożyczka. Wszystkie umowy...

NABYCIE WŁASNOŚCI - nabywca własności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

( sprzedaż, darowizna, zamiana lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności ), zapis, bezpodstawne...

Doktryny- zagadnienie Puffendorf

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

nie nosi w sobie żadnego popędu społecznego. Umowa konsensualna Człowiek stworzył społeczeństwo i państwo...

Rodzaje umów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

. Toteż nie może być „sprzedaży” nieodpłatnej (byłaby to umowa darowizny), bądź „sprzedaży” polegającej na wymianie jednej rzeczy...