Dźwignia finansowa - strona 43

Ocena finansowa przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

zadłużenie może być jednak powodem braku płynności finansowej i ujemnego oddziaływania dźwigni finansowej...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

opierała się na wysokiej dźwigni finansowej raz na finansowaniu się krótkoterminowymi zobowiązaniami. Bank...

Ekonomika inwestycji

 • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1792

rynku (możliwości zbytu i zaopatrzenia) ryzyko finansowe (związane jest z wykorzystaniem lub nie dźwigni...

Finanse - wydatki

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1253

wskaźnik ROE. ROE = (zysk netto * 100%)/(kapitał własny). I wyższy tym lepszy. Dźwignia finansowa- efekt...

Charakterystyka rynku pieniężnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Michał Wiśniewski
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2177

płynność aktywów, ich zyskowność i rotację oraz skalę dźwigni finansowej, a celem jest ocena...

Zagadnienia do obrony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 3066
Wyświetleń: 9898

koszt, nakład, wydatek - analiza porównawcza, analiza wstępna bilansu, sposób oceny i interpretacji wskaźników płynności i obrotowości, materiały źródłowe analizy finansowej, zasady budowy rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa w ocenie zdolności do spłaty zobowiązań bieżących. W notatce znal...